Prof. Dr. Mehtap Çınar

Prof. Dr. Mehtap Çınar

1966 Divriği doğumluyum. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1989-1994 yıllarında Urla Devlet Hastanesi Acil servis hekimi olarak çalıştım. 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalından Uzmanlığımı aldım. 2003 yılında Doçentlik, 2010 yılında Profesörlük ünvanına hak kazandım. Sağlık Bakanlığının açmış olduğu kurslardan Akupunktur, Kupa tedavisi, Mezoterapi ve Ozan terapisi sertifikalarımı aldım. 2021 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı’ndan emekli olup muayenehanemi açtım.

YAYIN LİSTESİ VE YAYINLAR

 Uzmanlık tezi

Çınar MG,  ‘Sıçanda streptozosin ile oluşturulmuş diabet modelinde E ve C vitaminlerinin damar yanıtları üzerine etkisi’ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sibel Ülker, İzmir, 1994.

Tezden Yayınlanan Makaleler

 1. Çınar, M.G., Ülker, S., Alper, G. ve A. Evinç, ‘Effect of dietary vitamin E supplementation on vascular reactivity of throacic aorta in strptozocin-diabetic rats’, Pharmacology, 62(1), 56-64 (2001).

Bilimsel makaleler

Yurt Dışında Yayınlanan Makaleler

 

 1. Çınar, G.M., Can, C., Ülker, S., Gök, Ş., Çoker, C., Soykan, N., Koşay, S. ve A. Evinç, ‘Effect of Vitamin E on Vascular Responses of Thoracic Aorta in Rat Experimental Arthritis’, General Pharmacology,  31(1), 149-153 (1998).
 1. Can, C., Çınar, G.M., Ülker, S., Evinç, A. Ve S. Koşay, ‘Effects of MK-886, a Leukotriene Biosynthesis Inhibitor in a Rabbit Model of Endotoxic Shock’, European Journal of Pharmacology,  350, 223-228 (1998).

 

 1. Uzbay, T., Çınar, G.M., Aytemur, M. ve I. Tuğlular, ‘Analgesic Effect of Tianeptine in Mice’, Life Sciences, 64 (15), 1313-1319 (1999).
 1. Gök, Ş., Önal, A., Çınar, G.M. ve A. Evinç, ‘The Antinociceptive Effect of Leukotriene D4 Receptor Antagonist, MK-571, in Mice: Possible Involvement of Opioderjik Mechanism’, European Journal of Pharmacology, 386, 195-200 (1999).
 1. Gök, Ş., Ülker, S., Hüseyinov, A., Bölükbaşı, Hatip F., Çınar, G.M. ve A. Evinç, ‘Role of Leukotrienes on Coronary Vasoconstriction in Isolated Hearts of Arthritic Rats: Effect of in vivo treatment with CI-986, a dual inhibitor of cyclooxygenase and lipoxygenase’, Pharmacology, 60, 41-46 (2000).
 2. Ülker, S.*, Çınar, M.G.*, Bayraktutan, U. ve A. Evinç, ‘Aprotinin impairs endothelium-dependent relaxation in rat aorta and inhibits nitric oxide release from rat coronary endohtelial cells’, Cardiovascular Research, 50(3), 589-96 (2001).

*Yayında ‘eşit derecede katkısı vardır’ ibaresi bulunmaktadır.

 

 1. Ülker, S., Çınar, M.G., Can, C., Evinç, A. ve S. Koşay, ‘Endotoxin-induced vascular hyporesponsiveness in rat aorta: in vitro effect of aminoguanidine’, Pharmacological Research, 44(1), 21-26 (2001).
 1. Can, C., Çınar, M.G., Kosay, S. ve A. Evinç, ‘Vascular endothelial dysfunction associated with elevated serum homocysteine levels in rat adjuvant arthritis: effect of vitamin E administration’, Life Scie, 71, 401-410 (2002).
 1. Erol A*, Çınar MG*, Can C, Olukman M, Ulker S, Koşay S, ‘Effect of homocysteine on nitric oxide production in coronary microvascular endothelial cells’, Endothelium, May-Jun;14(3):157-61, (2007).

*Yayında ‘eşit derecede katkısı vardır’ ibaresi bulunmaktadır.

 

 1. Can C, Erol A, Çınar M, Olukman M, Ulker S, Evinç A, ‘Therapeutic concentrations of tacrolimus do not interfere with endothelial nitric oxide synthesis in rat thoracic aortas and coronary arteries’, J Cardiovasc Pharmacol., Oct;50(4):399-405, (2007).
 1. Turna B*, Çınar MG*, Canda AE, Orhan EC, Tiftik NR, Nazli O, Buyukafsar K, ‘Role of Rho-kinase in contractions of ureters from rabbits with unilateral ureteric obstruction’, BJU Int., Nov;100(5):1166-71, (2007).
 1. Canda AE, Turna B, Çınar GM, Nazli O, ‘Physiology and pharmacology of the human ureter: basis for current and future treatments’, Urol Int., 78(4):289-98, Review, (2007).
 1. Tiftik RN, Erol A, Cnar MG, Kubat H, Ark M, Ulker S, Büyükafşar K, ‘Nitric oxide does not downregulate Rho-kinase (ROCK-2) expression in rat coronary endothelial cells’, J Cardiovasc Pharmacol. Feb;51(2):140-7, (2008).
 1. Canda AE, Çınar MG, Turna B, Sahin MO, ‘Pharmacologic targets on the female urethra’, Urol Int.Jun; 80(4):341-54, Review, (2008).
 1. Can C, Erol A, Olukman M, Çınar MG, Ulker S, ‘Vascular endothelial dysfunction in cyclosporine-treated rat aortas is not associated with serum total homocysteine levels’, Transplant Proc. Dec;40(10):3702-6, (2008).
 1. Kantar M, Kosova B, Cetıngul N, Gumus S, Toroslu E, Zafer N, Topcuoglu N, Aksoylar S, Cınar M, Tetık A, and Eroglu Z, ‘Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T and A1298C Gene Polymorphisms and Therapy-Related Toxicity in Children Treated for Acute Lymphoblastic Leukemia and Non-Hodgkin’s Lymphoma’, Leukemia & Lymphoma, June; 50(6): 912–917, (2009).
 1. Canda A.E, Aktas S, Turna B, Cınar MG, ‘Does diabetes affect the intensity of staining of interstitial cells and neuronal tissue in the bladder, prostate and urethra of rabbits?’ Cent. Eur. J. Med. Accepted 17 April 2009.
 1. 18. Olukman M, Can C, Erol A, Oktem G, Oral O, Cinar MG. Reversal of doxorubicin-induced vascular dysfunction by resveratrol in rat thoracic aorta: Is there a possible role of nitric oxide synthase inhibition? Anadolu Kardiyol Derg. Aug;9(4):260-6, (2009).

2.5.1.2. Yurt İçinde Yayınlanan Makaleler

 

 1. Alper G., Çınar G.M., Can C., Menteş G., Ersöz B., Evinç A. The Effects of Vitamin E on Catalase Activities in Various Rat Tissues. Turkish Journal of Medical Sciences,28: 127-131, (1998).
 1. Soykan N., Çınar G.M., Can C., Bilkay B.Ç. Diurnal Variation of Methoterxate Pharmacokinetics in Adults with Osteosarcoma. Turkish Journal of Medical Siences, 29: 17-20, (1999).

 

 1. G. Mehtap Çınar, Türkiye Klinikleri, ’Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar’, sayfa 24-34, (2005).

 

 1. G. Mehtap Çınar, Ayşe Erol, Türkiye Klinikleri,’COX-2 İnhibitörleri’, sayfa 53-55, (2005).

 

 1. G. Mehtap Çınar, Türkiye Klinikleri, ’Romatoid artritte kullanılan özel antiinflamatuvar ilaçlar’, sayfa 56-62, (2005).
 1. G. Mehtap Çınar, Murat Olukman, Türkiye Klinikleri, sayı ’Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar’ sayfa 63-66, (2005).
 1. Murat Olukman, G. Mehtap Çınar, Türkiye Klinikleri, ’Antitrombositik ilaçlar’ sayfa 63-66, (2005).

 

 1. Anacak Yetik G, Erol A, Çınar GM, Catravas D.J., Sıçan torasik aortları vasküler reaktivite cevapları bozulmadan soğukta saklanabilir (Rat thoracic aorta can be cold-preserved without any change in vascular reactivity) Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 46(2) : 79 – 86, (2007).

 

2.5.2 Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

         Yurt İçinde Sunulan Bildiriler

 

Poster Bildiriler:

 1. Aras, M., Ülker,S., Soykan, N., Çoker, C., Evinç, A., ve S. Koşay, ‚‘Artritli sıçanlarda E vitamini tedavisinin izole aort preparatına, çinko ve bakır düzeylerine etkisi,‘‘ Türk Farmakoloji Derneği XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 44-45, Antalya, 1994. (Aras evlilik soyadımdır)

 

 1. Çınar, G. M., Önal, A., Can, C., Ülker, S., Evinç, A., ve S. Koşay, ‘‘Endotoksemili sıçanlarda aorta düz kasının vazokonstriktör ve vazodilatör ajanlara yanıtında kalsiyumun rolü‘‘, Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri, 50, Antalya, 1996.
 1. Can, C., Çınar, G. M., Ülker, S., Evinç, A., ve S. Koşay, ‘‘Tavşan endotoksik şok modelinde 5-lipoksijenaz inhibitörü MK-886’nın damar yanıtı ve kan basıncı değişikliklerine etkisi‘‘, Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri, 50, Antalya, 1996.

 

 1. Sürücü, A., Çınar, M., Can, C., Ülker, S., Gök, Ş., Çoker, C., Soykan, N., Koşay, S., ve A. Evinç, ‘‘Adjuvan artritli sıçanlarda E vitamini tedavisinin izole aort yanıtlarına etkisi,‘‘ Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri, 153, Antalya, 1996.
 1. Çınar, G.M., Uzbay, T., ve I. Tuğlular, ‘Farelerde iki farklı ağrı testi ile tianeptin’in analjezik etkisinin araştırılması,’ XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Program ve bildiri Özetleri, 147,  Antalya, 1996.
 1. Soykan, N., Çınar, G. M., Can, C., ve B.Ç. Bilkay, ‘Osteosarkomlu yetişkinlerde metotreksat farmakokinetiğinin diurnal varyasyonu’ XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Program ve bildiri Özetleri, 110, Antalya, 1996.
 1. Alper, G., Çınar, G.M., Can, C., Ersöz, B., Menteş, G., ve A. Evinç, ‘E vitamininin çeşitli sıçan dokuları katalaz aktiviteleri üzerine etkisi, XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası katılımlı) Program ve bildiri Özetleri, C-309, Antalya, 1996.
 1. Bölükbaşı, F., Çınar, G. M., Dökmeci, D., Dökmeci, İ., Koşay, S., ve A. Evinç, ‘Araşidonik asit dual inhibitörü CI-986’nın artrit modelinde izole aort yanıtlarına etkisi’, XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Program ve bildiri Özetleri, 84, Antalya, 1997.
 1. Gök, Ş., Ülker, S., Bölükbaşı, F., Çınar, G.M., ve A. Evinç, ‘Adjuvan artritli izole sıçan kalbindeki koroner vazokonstriksiyona araşidonik asit ikili inhibitörü ile invivo tedavinin etkinliği’, XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Program ve bildiri Özetleri, 93, Antalya, 1997.
 1. Ülker, S., Çınar, G.M., Can, C., Evinç, A., ve S. Koşay, ‘Deneysel endotoksik şoktaki kontraktil yanıtlarda İNOS’un rolü, XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Program ve bildiri Özetleri, P08-13, Antalya,1999.
 1. Çınar, G.M., Ülker, S., Alper, G., ve A. Evinç, ‘Streptozotosin ile oluşturulan deneysel diabetik sıçan modelinde E-vitamininin aort yanıtları üzerine etkisi’, XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Program ve bildiri Özetleri, P08-13, Antalya, 1999.
 1. Çınar, M.G., Ülker, S., Bayraktutan, U., ve A. Evinç, ‘Aprotinin izole sıçan aort düz kasında endotel aracılı gevşemeye ve kültüre edilmiş sıçan koroner mikrovasküler endotel hücrelerinden nitrik oksit salıverilmesi üzerine etkisi, XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Ulusla arası katılımlı) Program ve bildiri Özetleri, 77, Kuşadası-İZMİR, 2001.
 1. Can, C., Çınar, M.G., ve A. Evinç, ‘Adjuvan artritli sıçanlarda E vitamini uygulamasının torasik aort gevşeme yanıtlarına ve serum homosistein düzeylerine etkileri’ XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Program ve bildiri Özetleri, 90, Kuşadası-AYDIN, 2001.
 1. Erol, A., Çınar, MG., Can, C., Olukman, M., Göksel, S., Koşay, S. ‘The effect of homocysteine on nitric oxide production by coronary microvascular endothelial cells. Turkish pharmacological society, 17th national congress of pharmacology, 1st clinical pharmacology symposium, & joint meeting of the Turkish & Dutch pharmacological societies, 68, Belek-ANTALYA, 2003.
 1. Can, C., Erol, A., Çınar, MG., Olukman, M., Göksel, S., Evinç, A. ‘Effect of cyclosporine and FK-506 release from rat coronary microvascular endothelial cells. Turkish pharmacological society, 17th national congress of pharmacology, 1st clinical pharmacology symposium, & joint meeting of the Turkish & Dutch pharmacological societies, 74, Belek-ANTALYA, 2003.
 1. Olukman, M., Can, C., Erol, A., Çınar, MG., Evinç, A. ‘Siklosporin ve takrolimus’un izole sıçan torasik aort preparatında damar yanıtları üzerine etkileri’. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi Program ve Bildiri Özetleri, 140, İzmir, 2005.
 1. Olukman, M., Göksel, S., Çınar, MG. ‘Streptozosin ile oluşturulmuş sıçan diyabet modelinde fenofibratın endotel disfonksiyonuna etkisi’. XVIII.  Ulusal Farmakoloji Kongresi Program ve Bildiri Özetleri, 147, İzmir, 2005.

 

 1. Tiftik, RN., Çınar MG., Erol, A., Kubat, H., Ark, M., Göksel, S., Büyükafşar K. ‘Sıçan koroner mikrovasküler endotel hücre kültürlerinde RHO / RHO-kinaz yolağı ve nitrik oksit (NO) ilişkisi’. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi Program ve Bildiri Özetleri, 160, İzmir, 2005.

Sözlü Bildiriler:         

 1. Turna B, Çınar MG, Canda EA, Orhan EC, Tiftik N, Büyükafsar K, Nazlı O. ‘Unilateral üreter obstrüksiyonu oluşturulan tavşan üreterindeki kontraksiyonlarda rho-kinaz’ın rolü’. XIX. Ulusal Farmakoloji Kongresi Program ve Bildiri Özetleri, 241, Trabzon, 2007.

Çağrılı Konferans ve Paneller:          

 

 1. I. Ege Dahiliye Tıp Günleri: Kardiyak olgularda ilaç etkileşmeleri. Yöneten: Prof. Dr. Sezen Koşay, Panelistler: Prof. Dr. İnan Soydan, Yard. Doç. Dr. G. Mehtap Çınar, Yard. Doç. Dr. Cenk Can. İzmir, 2002.
 1. VII. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri Kongresi: Mental Kapasiteyi Etkileyen İlaçlar- ‘Mental performansı zayıflatan ilaçlar’. Panel Başkanı: Prof. Dr. Sibel Göksel, Panelistler: Doç. Dr. Mehtap Çınar, Doç. Dr. Aytül Önal, Doç. Dr. Cenk Can, Yard. Doç. Dr. Murat Olukman. İzmir, 2 Nisan 2008.
 1. Türk Toraks Derneği Okulu Kursları: Akciger ve plevra maligniteleri tedavi yaklaşımında temel eğitim ve kemoterapi uygulamaları kursu. Antineoplastik Farmakoloji. Doç. Dr. Mehtap Çınar. İzmir, 31 Mayıs 2008.

Yurt Dışında Sunulan Bildiriler

       Poster Bildiriler:

 1. Uzbay T., Önal A., Doğrul A., Çınar G.M., Tuğlular I. Different effects of antidepressant drugs on nociception measuring by hot-plate and tail-flick tests in mice (1st Congress of Balkan Military Medical Committee, 6-8 May 1996, Istanbul-Turkey)
 1. Çınar G.M., Tuğlular I, Uzbay T, Aytemur M. Analgesic effect of Tianeptine in mice. (II. Congress of the EFIC, Pain in Europe, 24-27 September 1997, Barcelona-İspanya)
 1. Koşay S., Can C., Çınar G.M., Ülker S., Evinç A. Effect of a 5-Lipoxygenase inhibitor on blood pressure and vascular responses in a rabbit model of endotoxic shock. (XIIIth International Congress of Pharmacology, 26-31 July 1998, Münih-Almanya)

       Kitap Bölümü:

 1. Yaşlılıkta İlaç Kullanımı ve Reçete Yazma Prensipleri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Alt Kurulu. Editör: Prof. Dr. Sezen Koşay. ‘Yaşlı Hastalarda Önemli İlaç Etkileşmelerine Yolaçabilecek İlaçlar’ Yard. Doç. Dr. G. Mehtap Çınar, sayfa 30-88, 2002. (Özgün)
 1. Akciğer ve Plevra Maliniteleri Tedavisi: Poyraz Tıbbi Yayıncılık. Editörler: Doç. Dr. Tuncay Göksel, Prof. Dr. Tevfik Özlü. ‘Antineoplastik Farmakoloji’ Doç. Dr. Mehtap Çınar, sayfa 253-265, 2008. (Özgün)
 1. Laboratuvar Hayvanları Bakım ve Kullanım Kılavuzu: National Academy Press Washington D.C., Editör: Prof. Dr. Serdar Demirgören. ‘Ağrı, Analjezi ve Anestezi’ Doç. Dr. Mehtap Çınar, sayfa 66-67, 2009. (Çeviri)
 1. Laboratuvar Hayvanları Bakım ve Kullanım Kılavuzu: National Academy Press Washington D.C., Editör: Prof. Dr. Serdar Demirgören. ‘Ötenazi’ Doç. Dr. Mehtap Çınar, sayfa 67-68, 2009. (Çeviri)
 1. Tedavinin Farmakolojik Temeli, Goodman&Gilman: Nobel Tıp Kitabevleri, (Bölüm VIII, 48. Antifungal İlaçlar, Çeviri, S: 1225-1243), 2009(Çeviri)

ARAŞTIRMA PROJELERİ, PATENTLER VE ÖDÜLLER

Yurt İçinde Tamamlanan Araştırma Projeleri

 1. Evinç A, Ülker S, Çınar MG, Aprotinin sıçan aort düz kasında endotel aracılı gevşemeye ve kültüre edilmiş sıçan koroner mikrovasküler endotel hücrelerinden nitrik oksit salıverilmesi üzerine etkisi. TUBİTAK Araştırma Projesi, Proje no: 198S099 (SBAG-2000). Teslim Tarihi: 2000. Yardımcı araştırmacı.
 1. Erol A, Çınar MG, Can C, Homosistein’in koroner mikrovasküler endotel hücre kültüründe nitrik oksit salıverilmesi üzerine olan etkisi, NOVARTİS Farmakoloji Dalı Araştırma Projesi, Teslim Tarihi: 2003, Yardımcı araştırmacı.
 1. Can C, Çınar MG, Erol A, Olukman M, Siklosporin ve FK 506’nın damar endotel hücre fonksiyonları ve serum homosistein düzeylerine etkileri, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2001 TIP-004, Teslim Tarihi: 2005. Yardımcı araştırmacı.
 1. Büyükafsar K, Göksel S, Çınar M, Ark M, Erol A, Tiftik N, Kubat H, Sıçan koroner mikrovasküler endotel hücre kültüründe Rho-Rho-kinaz yolağı ve nitrik oksit ilişkisi, TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Proje No: SBAG-2711, 2005, Teslim Tarihi: 2006, Yardımcı araştırmacı.
 1. Çınar MG, Olukman M, Göksel S, Streptozosin ile oluşturulmuş sıçan diyabet modelinde fenofibratın damar endotel disfonksiyonuna etkisi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 04 TIP-016. Teslim Tarihi: 2006. Proje Yöneticisi.
 1. Göksel S, Olukman M, Orhan CE, Çınar MG, Bayraktutan U, Deneysel sıçan diabetinde gelişen endotel disfonksiyonunda nitrik oksid sentaz ve NADPH oksidaz ekspresyonundaki değişikliklerin rolü ve aposininle tedavinin etkisi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 03-TIP-013, Teslim Tarihi: 2008. Yardımcı araştırmacı.
 1. Ülker Göksel S, Çınar MG, Orhan CE, Yapay karaciğer destek sisteminde kullanılmak üzere kalsiyum sitrat antikoagülasyon solüsyonu retilmesi  ve deney hayvanlarında  pirojenite kontrolü.  Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje no: 2005 TIP-037, Teslim Tarihi: 2009. Yardımcı araştırmacı.

 

Bilimsel  Nitelikli Ulusal Ödüller:

 

 1. G.M. Çınar, A. Önal, C. Can, S. Ülker, A. Evinç, S. Koşay. Endotoksemili Sıçanlarda Aorta Düz Kasının Vasokonstriktör ve Vazodilatör Ajanlara Yanıtında Kalsiyumun Rolü. (XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4-8 Kasım 1996, Tekirova-ANTALYA) (Mansiyon)
 1. Can C, Çınar GM, Ülker S, Evinç A, Koşay S. Effects of MK-886, a Leukotriene Biosynthesis Inhibitor in a Rabbit Model of Endotoxic Shock. European Journal of Pharmacology,  350: 223-228, 1998. 1997-1998 Yılları NOVARTİS Farmakoloji Dalı Araştırma Ödülleri (İkincilik Ödülü)
 1. Çınar M.G., Ülker S., Bayraktutan U., Evinç A. Aprotinin izole sıçan aort düz kasında endotel aracılı gevşemeye ve kültüre edilmiş sıçan koroner mikrovasküler endotel hücrelerinden nitrik oksit salıverilmesi üzerine etkisi. (XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi 1-5 Ekim 2001, Kuşadası-AYDIN) (Mansiyon)
 1. Çınar MG., Can C., Sürücü A. Troglitazonun koroner mikrovasküler endotel hücre kültüründe nitrik oksit salıverilmesi üzerine etkisi. (TÜRKİYE DİYABET VAKFI-2001, Mansiyon)
 1. Çınar, M.G., Ülker, S., Alper, G. ve A. Evinç, ‘Effect of dietary vitamin E supplementation on vascular reactivity of throacic aorta in streptozocin-diabetic rats’, Pharmacology, 62(1), 56-64 2001. (TÜRKİYE DİYABET VAKFI-2003, Üçüncülük)
 1. Goksel S., Çınar M.G., Parlar A., Alper G. Deneysel sıçan diabet modelinde gelişen endotel disfonksiyonunda nitrik oksid sentaz ve NADPH oksidaz enzim ekspresyonundaki değişikliklerin rolü ve aposininin etkisi. (TÜRKİYE DİYABET VAKFI-2003, İkincilik)
 1. Olukman M., Sözmen E., Çınar M.G. Streptozosin ile oluşturulmuş sıçan diyabet modelinde fenofibratın endotel disfonksiyonuna etkisi. (TÜRKİYE DİYABET VAKFI-2004, Üçüncülük)
 1. Turna B., Çınar M., Nazlı O., Büyükafşar K. Alloksan ile oluşturulmuş Tavşan Diyabet Modelinde, Mesane ve Üreter Kontraktil Fonksiyonu üzerine Rho-Kinaz Yolağının Etkisinin Araştırılması (TÜRKİYE DİYABET VAKFI-2006, İkincilik)
 1. Olukman M, Aktaş S, Çınar MG, Göksel S. Deneysel sıçan diyabet modelinde fenofibratın pankreas dokusunda gelişen apopitotik değişikliklere etkisi. (TÜRKİYE DİYABET VAKFI-2006, Birincilik)

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME ETKİNLİKLERİ

‘Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurul Üyeliği (2001-2008)’ görevini yürütürken düzenlenen kurslar:

 1. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘V. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 21-23 Şubat 2001.
 2. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘VI. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 13-15 Haziran 2001.
 3. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘VII. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 9-11 Ocak  2002.
 4. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘IX. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 27-29 Kasım 2002.
 5. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘X. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 21-23 Mayıs 2003.
 6. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘XI. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 10-12 Aralık 2003.
 7. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘XII. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 12-14 Ocak 2005.
 8. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘XIII. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 22-24 Mart 2006.
 9. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘XIV. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 26-28 Mart 2006.
 10. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘XV. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 21-23 Kasım 2006.
 11. EÜTF Hayvan Etik Kurulu ‘XVI. Deney Hayvanları Kursu’, İzmir, 23-25 Mayıs 2007.

‘Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği (2008-2016)’ görevini yürütürken düzenlenen kurslar:

 1. ‘Deney Hayvanı Kullanım Kursu’, İzmir, 30 Mart – 10 Nisan 2009 .
 2. ‘Deney Hayvanı Kullanım Kursu’, İzmir, 4 Mayıs – 15 Mayıs 2009.
 3. ‘Deney Hayvanı Kullanım Kursu’, İzmir, 15 Haziran – 26 Haziran 2009.

DİĞER FALİYETLER

7.1. Katıldığı kurslar

 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, I. Deney Hayvanları Kursu, İzmir, 1997
 2. XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Monitörlük Sertifika Kursu, Aydın, 2001
 3. Yazılı Sınavlar Kursu, İzmir, 2002
 4. XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, ‘AstraZeneca EĞİTİM TOPLANTISI’, Kuşadası, 2001
 5. Uygulamalı Hücre Kültürü Teknikleri Kursu, Isparta, 2003.
 6. V. Stereoloji Metodlar ve Uygulamaları” kursu, İzmir, 13-15 Şubat 2004.
 7. Rasyonel Farmakoterapi Kursu, İzmir, 2005.
 8. Klinik Beceri Eğitici Eğitimi Kursu, İzmir, 7 Mart 2005.
 9. Training Course on Teaching Rational Drug Therapy, İzmir, 24-27 Sep 2005.
 10. İlaç Araştırmalarında Etik Kurulların Standardizasyonu Eğitim Programı. İzmir, 17-18 Mayıs 2006.
 11. Klinik Uygulamalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı. İstanbul, 16-18 Şubat 2007.
 12. Workshop on Alternativ Methods to Animal Tests. Ankara, 12-13 November 2007.
 13. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu. İzmir, 20-21 Nisan 2009.

 

Kongre ve Sempozyumlar

 • VII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Ve Transplantasyon Kongresi, Kuşadası, 1990.
 • VIII. International Congress of Parasitology, İzmir, 1994.
 • XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, 1994 (Bildirili).
 • Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitim Seminerleri Programı, Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden Toplantısı, Uludağ-Bursa, 1994.
 • Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitim Seminerleri Programı, Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat Toplantısı, Uludağ-Bursa, 1995.
 • Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Onursal toplantıları Programı, Otakoidler , Ankara, 1995.
 • XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, 1996 (Bildirili).
 • Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı, Endotel kaynaklı vazoaktif maddeler, Ankara, 1997.
 • XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, 1997 (Bildirili)
 • XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, 1999 (Bildirili).
 • XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Kuşadası, 2001 (Bildirili).
 • Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitimde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı, Prof. Dr. Dündar Berkan Toplantısı, Ilgaz-Kastamonu, 2002.
 • Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji  Sempozyumu, İzmir, 2003.
 • 6th Congress of  the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, İstanbul, June 24-28, 2003.
 • Turkish Pharmacological Society, 17th National Congress of Pharmacology, 1st Clinical Pharmacology Symposium, & Joint Meeting of The Turkish & Dutch Pharmacological Societies, 74, Belek-ANTALYA, 2003 (Bildirili).
 • XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İZMİR, 2005 (Bildirili).
 • Çocuklarda akılcı ilaç kullanımı (sempozyum), İZMİR, 2005.
 • H3E-MC-JMEN Start Up Meeting. İzmir, 7 December 2006.
 • Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Uludağ-Bursa, 8-10 Mart 2006.
 • Laboratuar güvenliği sempozyumu. İzmir, 18 Mayıs 2007.
 • XIX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Trabzon, 24-27 Ekim 2007 (Bildirili).
 • Türk Farmakoloji Derneği, 17. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri. Kartalkaya-Bolu, 5-7 Mart 2008.
 • Türk Farmakoloji Derneği, 18. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri. Ilgaz- Kastamonu, 4-6 Mart 2009.
 • Türk Farmakoloji Derneği, 19. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri. Uludağ, 2010.
 • 4. AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU, Kızılcahamam, 2015.
 • 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi ve 3. Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, Edirne, 2016.

Güzelliğinizi Öne Çıkarın!

Prof. Dr. Mehtap Çınar ve tecrübeli ekibi; içinizdeki saklı güzelliği öne çıkarmanız ve gençliğinizi geri kazanmanız için yanınızda!

s
Mehtap Hanım, çok güvenilir çok nazik sizi anlayan ve dinleyen biri. Kliniği de oldukça güzel ve temiz. Her konuda gönül rahatlığıyla danışabilirsiniz 🙂
Ozon Terapisi
Hülya Öztürk Üniversite Öğrencisi, 21
Mehtap hanım ile bu sefer Endolift Lazer vasıtasıyla yüz gerdirme işlemi yaptırdık. Kendisine çok teşekkürler, sonuçtan oldukça memnunum.
Endolift Lazer
Raziye Deren İş Kadını, 61
Periyodik yüz bakımı sayesinde mesleğimdeki başarımı devam ettirebiliyorum. Sonuçtan oldukça memnunum:)
Yüz Bakımı
Batuhan Türk Model, 42